Open
Expired

Vietnamese Buddhist Eulogy translated to English

Posted by Kim T.

Location

Remote

Due date
Wednesday, 13th Dec 2017
Details
Hi, I have a Vietnamese buddhist Eulogy which I'd like to read in English. doesn't have to be word for word - but needs to be accurate and concise in meaning,

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Hòa Thượng Thượng thượng tọa đại đức tăng ni. kính thưa Nè và má.kính thưa quý đạo hữu trong bang đạo tràng chùa Quang Minh và cùng bạn bè thân quyến. Trước tiên chúng con thành kính tri ơn ân đức của quý thầy đã dành cho Ba và gia đình chúng con.

Chúng con cũng xin được cảm ơn các đạo hữu trong các ban đạo tràng cũng như bạn bè Thâm Quyến đã đến thăm và tham dự tan lễ của ba chúng con.

Trong thời gian qua nếu chúng con có làm điều gì sơ sót xin Quý thầy và quý vị hoan hỷ bỏ qua cho.

Hôm nay tiễn đưa ba về cõi Phật, chúng con xin được cùng ba tâm sự lần cuối.

Ba ơi, lời Ba dạy Tóm lại là chúng con phải học, kỷ luật chính mình không phê bình đến bất cứ ai khác, sở Dĩ lời nói phải khiêm tốn khi tiếp xúc với mọi người, đó là Thiện, phải biết tiệm tu ngay chỗ này.

Người với người cùng sống với nhau, thương yêu tôn trọng bao dung lẫn nhau, tha thứ người khác.

Hiện tại xã hội này việc bức bách nhất là Hóa giải xung đột xây dựng Xã Hội An Định, thế giới hòa bình. Chúng ta phải làm ngay, phải từ tâm của chúng ta buông bỏ ngã mạn, từ tâm ta biết tôn trọng người khác.

Mong muốn người khác tôn trọng mình thế nào thì mình phải tôn trọng người khác như thế đó.

Điều chân thật này là Vô Lượng Công Đức đối với việc xây dựng hòa bình thế giới mình cũng đã đóng góp một phần cống hiến.

Với vọng tưởng, phân biệt, chắp trước mình phải biết dụng tâm, phải trông thật có tâm ham học, mình sẽ có lãnh ngộ sau đó từ từ mà hiểu đạo.

chúng con sẽ nguyện làm theo lời Ba dạy.

Ba ơi, sự ra đi của ba đã giúp chúng con nhìn ra tình yêu thương đúng nghĩa của người con Phật cho nhau. Tâm trạng bình an tuyệt vời của ba chứng minh sự tu tập có kết quả của ba.

Chúng con thật vô cùng cảm động trước anh đức của quý thầy lo cho ba và tình cảm của Đạo Hữu trong các bang đạo tràng đã dành cho Ba.

Chúng con Kính chúc quý thầy các đạo hữu trong các ban đạo tràng cùng bạn bè Thân Quyến vạn sự như ý thân tâm thường an lạc.

Luôn luôn Sẽ nhớ ba yêu ba cuối cùng và quan trọng nhất con sẽ mãi mãi biết ơn những lời Ba.

Nam Mô A Di Đà Phật.
PDF
Eulogy__1_.pdf
Offers
Paul D.
(54)
87%Completion rate

The percentage of accepted tasks this Tasker has completed.

Hi Kim, I'm viet and can do this for you pretty quickly. Also, I'm a Buddhist so can amend any terminology that is out of place. Thanks
10 months ago
Philip B.
(1)
No Completion rate

The percentage of accepted tasks this Tasker has completed.

I have it if you want it?
10 months ago
Questions(2)
Hello
Ok got it can you accept
0 new tasks